HakkımızdaBA danışmalık, teknolojinin ve ulaşım imkanlarının gelişmesi ile fiziksel sınırların ortadan kalktığı günümüzde Dünya ile Türkiye’nin entegrasyonunu sağlamak için teknoloji transferi , teknolojinin yerelleştirilmesi , ülkemizdeki yatırım imkanlarının uluslar arası yatırımcılarla buluşturulması , ülkemizdeki mal ve hizmetlerin dünya pazarına doğru şekilde sunulabilmesi amacıyla kurulmuştur.

Firmamızın çalışma alanı aşağıda açıklanmış iş alanlarında mal ve hizmetlerin üretimini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

Sağlık Sektörü

 • Hastane fizibilitesi , kurulumu , ruhsatlanması ve işletilmesi
 • İlaç üretimi , ruhsatlanması , pazarlaması ve dağıtımı
 • Gıda takviyesi üretimi , ruhsatlanması , pazarlaması ve dağıtımı
 • Medikal sarf malzeme üretimi , pazarlaması ve dağıtımı

 • Enerjİ Sektörü

 • Biogaz tesisleri kurulum ve işletimi
 • Çöp gazı tesisleri kurulum ve işletimi
 • Kojenerasyon tesisileri kurulum ve işletimi

 • Gayrİmenkul SektÖrÜ

 • Ticari arazi , konut arazisi , tarım ve sanayi arazisi temini

 • Tarım ve hayvancılık sektörü

 • Tarım teknolojileri ithalatı
 • Çiftlik fizibilitesi , kurulumu işletilmesi
 • Hayvan sağlığı ilaçlarının üretimi , ruhsatlandırılması , pazarlanması ve dağıtımı
 • Hayvan sağlığı sarf malzemelerinin üretimi , ruhsatlandırılması , pazarlanması ve dağıtımı
 • Tarım ilaçlarının üretilmesi , ruhsatlandırılması , pazarlanması ve dağıtımı

 • Çevre Sağlığı Sektörü

 • Çevre sağlığı ilaçlarının üretilmesi , ruhsatlanması , pazarlanması ve dağıtımı
 • Çevre sağlığı biyolojik ajanlarının üretilmesi , ruhsatlandırılması , pazarlanması ve dağıtımı
 • Biosidal ürünlerin üretilmesi , ruhsatlandırılması , pazarlanması ve dağıtımı

 • BA Consulting