Bİogaz Tesİsleri Kurulum ve İşletİmİ


BA Danışmanlık olarak biyogaz üretim tesisi kurmak isteyen yurtiçi ve yurtdışından yatırımcıların ihtiyaç duyduğu fizibilite çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız fizibilite çalışmaları ile pazardaki talep miktarı, gerekli teknik altyapı, yatırım için ihtiyaç duyulan toplam sermaye tutarı, yatırımın ticari karlılığı, geri ödeme süresi ve yatırıma ilişkin diğer hususları detaylı bir şekilde ele alıyor ve elde edilen sonuçların değerlendirmesini sağlayıp ihtiyaç duyulan yatırım planlamasını müşterilerimize sunuyoruz.
Firma olarak yapmış olduğumuz fizibilite çalışması kapsamında danışmanlık verdiğimiz firmalara öncelikli olarak biyogaz sektörünün genel bir analizini sunmaktayız. Daha sonra firma olarak faaliyete başlanması için gerekli olan hukuki sürecin yerine getirilmesi ve ilgili sözleşme ve ruhsat süreçlerinin tamamlanması için destek veriyoruz.

Biyogaz üretimine başlanması için ilgili teknik değerlendirmelerin tamamlanması üçüncü süreç oluyor. Bu süreç kapsamında danışmanlık desteği verdiğimiz firmanın üretim tesisinin kurulması, gerekli bina ve ekipmanın tedariki ve ihtiyaç duyulan altyapının sağlanması ve yerine getirilmesi gereken tüm kalite ve standartların sağlanması için gerek duyulan tüm teknik desteği sağlıyoruz.

Biyogaz tesisi kurulum sürecinde mali ve ekonomik danışmanlık da oldukça ihtiyaç duyulan bir uzmanlıktır. Bu kapsamda tesisin kurulması sürecinde ihtiyaç duyulan proje,inşaat ve hammadde maliyetlerin hesaplanmasında BA Danışmanlık olarak danışmanlığını yaptığımız müşterilerimiz için en optimal seçenekleri sunuyoruz. Ayrıca kurulan tesisin iktisadi açıdan faaliyetlerinin düzenli ve sorunsuz bir biçimde devamlılığı için doğru bir finansal kaynak planlaması yapıyoruz.
BA Danışmanlık olarak termokimyasal ve biyokimyasal metotlara dayalı üretim teknolojilerinin geliştirilmesi için pek çok önemli girişimi şirketimiz bünyesinde yapmaktayız. Bu çerçevede biyogaz tesisleri kurmakta ve işletmekteyiz. Özellikle sığır ve tavuk gübresinin substratlarından daha büyük verim almak firma olarak önceliğimiz olacaktır.

BA Consulting