Çöp Gazı Tesİslerİ Kurulum ve İşletİmİ


BA Danışmanlık olarak çöpgazı tesisleri kurulum ve işletimi kapsamında enerji üretimi, atık azaltma, yakma ve entegre tesis kurma ve planlama alanlarında faaliyet gösteriyoruz.
Bu kapsamda her gün kamyonlarınca toplanan evsel ve sanayi atıklarını en modern mekanik sistemle ayrıştırarak, camın, plastiğin, kâğıdın, metal atıklarının, tetra pakların, ped şişelerin, ve bezeri bilumum atıkların elverişlilerini geri dönüşüme kazandırıyor ve cüruflardan gübre üretiyoruz.
Daha sonraki aşamada ise yakılarak elde edilen ısıl enerjiden elektrik enerjisi elde ediyor ve her gün toplanan evsel ve sanayi atıklarının dağlar halinde biriktirilmesinin önlenmesi için, atıkların yakılarak yok edilmesini ve devamında kazanılan ısıl enerjisinin de elektrik enerjisine çevrilmesini sağlıyoruz.
Bu esnada hiçbir işe yaramayan atıkların yakılması esnasında üreyen Bacagazı Salınımı, Kyoto Anlaşmaları çerçevesinde, Çevre Bakanlığının ön gördüğü bacagazı salınımının modern filitrasyon sistemimizle % 90 altında olup uluslar arası normların çok çok altındadır.
Bu kapsamda hem kendi kurduğumuz hem de fizibilite sürecinde danışmanlık yaptığımız tesislerde elde edilen enerji, tesise günlük gelen atık miktarına orantılıdır. Günlük 300 ton evsel ve sanayi atığı yakılarak saatte 18 MW, günde 432 MW, ayda 12.960 MW, yılda 154.800 MW enerji üretilebilmektedir.
Tesislerimizde tıbbi atıkların sterilizasyonunu,radyasyonlu atıkların bertarafını, ve kimyasal üretkenler olan piller, aküler ile elektronik eşyalar olan bilgisayarlar, klimalar, radyo, TV, ve -Beyaz Eşyalar ‘’Buzdolapları, Çamaşır Makineleri, vs.diğer çeşitli atıkların (beyaz eşya, pet şişe, alüminyum içeren çeşitli kutu ve evsel atıkları) büyük bir özenle ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırıyoruz

BA Consulting