Hastane FİZİBİLİTESİ, kurulumu , ruhsatlanması ve İŞLETİLMESİ


Türkiye'de Devletin sağlık alanında yaptığı politik düzenlemeler ve 2003 yılında hayata geçirilen "Sağlıkta Dönüşüm Programı" sayesinde özel sağlık sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler neticesinde özel sektörün pazar payı giderek artmıştır. Özel hastane sayısı 2014 sonu itibariyle 600 'e yaklaşırken özel sağlık merkezlerinin yatak kapasitesi önemli oranda yükselmiştir. Özel sağlık sigortalı sayısında önemli bir artış olmuştur. Özel hastanelere müracaat eden hasta sayısında son 10 yılda yaklaşık 12 kat bir artış olmuştur.


Sağlık sektörü aynı zamanda yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiş durumdadır. Son yıllarda hastane zincirleri yeni yatırımlar yapmaya başlamış ve sektörde önemli satın alma ve birleşmeler gerçekleştirmiştir.


Tüm bu gelişmeler özel hastane yatırımının ne kadar karlı olduğunu göstermektedir. Ancak kurulum ve işletim maliyeti oldukça yüksek olan özel hastane yatırımları öncesinde detaylı bir fizibilite çalışması yapmak şarttır. BA Danışmanlık olarak özel hastane kurmak isteyen yurt içi ve yurtdışından yatırımcılara hastane kurulumu öncesinde detaylı bir fizibilite çalışması desteği veriyoruz. Bu sayede müşterilerimizin hastanelerini kuruluş sürecinde maliyetlerini makul seviyelere getirmelerini ve kurulum süreci sonrası operasyonel faaliyetlerinde yüksek karlılığ yakalamalarını sağlıyoruz.


Şirketimiz fizibilite çalışması kapsamında danışmanlık yaptığı firmalara yeni kurulacak hastane için öncelikle bir değerlendirme yapar. Daha sonra bunu sırasıyla teknik ve mali(finansal) değerlendirme takip eder. Ekonomil ve risk değerlendirmeleri yapıldıktan sonra gerekli sonuç ve önerilerle kurulacak olan hastanenin verimliliği ve karlılığı için optimize sonuçlar sunar.


Şirketimiz; hastanelerin operasyonel verimlilik ve karlılık yakalaması için verdiği fizibilite desteğinin yanı sıra hastanelerin ruhsatlandırılması süreci sırasında da ilgili firmalara profosyonel destek vermektedir. Hem kamu hem de belediyeler seviyesinde ihtiyaç duyulan ruhsatların alınması için en iyi hazırlığı yapar.


BA Danışmanlık olarak hastane kuruluşu ve ruhsatlandırma danışmanlığının yanı sıra, hastane yönetimi işini de bir fiil yürütüyoruz. Hastane yönetim danışmanlığı süreci kapsamında sağlık sektöründeki uzun yıllara varan tecrübemiz sayesinde danışmanlık yaptığımız hastanelerin kuruluş sürecinden sonra da operasyonel verimliliğinin devamlılığı için azami katkı sunuyoruz.


BA Consulting