Medİkal Sarf Malzeme Üretİmİ , Pazarlaması ve Dağıtımı


Firmamız, hızla gelişen ve hedefine daha çok yolu olan güzel ülkemizin gelişmesine paralel olarak  Sağlık Sektörünün de  aynı hızda gelişmesi gerektiğini öngörmüş ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Tıbbi Sarf Malzeme  tedarik pazarlama ve dağıtım işleriyle Sağlık Sektörüne  ilk adımını 2012 yılında atmıştır.


Firmamız kurulduğu tarihten itibaren sağlık sektörünün ihtiyacı olan ve Tıbbi Cihaz olarak adlandırılan her türlü tıbbi araç, gereç ve sarf malzemelere büyük- küçük, ucuz-pahalı, az karlı- çok karlı demeden en iyiyi en makul fiyata tedarik etmeyi ve en önemlisi tedarik ettiği Tıbbi Cihazların kalite devamlılığını sağlamayı düstur edinmiştir.


İthalat yoluyla tedarik ettiği Tıbbi Sarf ürünleri öncelikle ülkemizde üretilmeyen yada talebi karşılayacak kadar üretimi olmayan ürünlerden seçerek, kaliteli fakat hesaplı fiyattan ithalatını yaparak sektörün ihtiyacını karşılarken tatlı bir rekabet ortamının ortaya çıkmasına katkıda bulunmuş, bir yandan da ithal ettiği ürünleri ülke içerisinde üretip katma değer yaratma yolunda araştırma ve fırsat yaratma çalışmalarını aynı paralellikte sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir.


Firmamız kısa süre içersinde ülke genelinde dürüstlüğü şiar edinmiş firmalardan oluşan bayi ağını oluşturarak zamanında, istenildiği miktarlarda, istenilen ve taahhüt edilen marka ve kalitede ürünleri tedarik ve teslim ederek satış sonrası destek ve çözüm ortağı olma konularındaki hassas tutum ve davranışları nedeniyle Sağlık Sektöründeki saygın yerini haklı olarak almıştır.


Geniş vizyona sahip yöneticileri ve pazarlama-araştırma personeli ile Dünyanın sayılı Sektörel Fuarları olan MEDICA Düseldorf  ve ARAB HEALTH  Dubai fuarlarını her yıl ziyaret edilmekte ve  Sağlık Sektöründeki en yeni gelişmeler takip edilerek gerek direk yatırım, gerekse  Joint - Venture yatırım imkanları araştırılıp fırsat arayışlarına devam edilmektedir. (Bu amaçla firmamız 2012 yılı ilk çeyreğinde ISO 9001:2008  ve ISO 13485 belgelerini almış,aynı yılın ikinci yarısında da pazarlama ve dağıtımını yaptığı bir çok Tıbbi Sarf Malzemenin Fason olarak üretimini yaptırmaya başlamış ve bu ürünlere ait kendi CE sertifikalarını almıştır.)


Firmamız en kısa zamanda ülke içerisinde kendi tesislerinde üretim yapıp hem iç piyasaya yerli Tıbbi Cihaz tedarik etme hem de komşu ülkeler ile Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihracat yaparak katma değer yaratabilme amaç ve hedefine hızla yaklaşmanın heyecanını yaşamaktadır.


BA Consulting