Çİftlİk Fİzİbİlİtesİ

Ba Danışmanlık hayancılık sektöründe hem kendi çiftliklerimizi yönetiyoruz hem de birlikte çalıştığımız ve danışmanlığını yapmış olduğumuz firmalar için bilfiil fizibilite çalışması desteği veriyoruz.

Ülkemizin kırmızı et açığı, büyükbaş kırmız et fiyatlarındaki artış, kuzu etine olan yüksek talep ve koyun sütünden elde edilen ürünlerin tüketiminde artış olması gibi faktörler koyun yetiştiriciliği yatırımını cazip kılmaktadır. Ayrıca Devletin girişimciye sağladığı hibe ve teşvikler koyun çiftliği yatırımının daha kısa sürede kendini finanse etmesini sağlamaktadır.


Biz de BA Danışmanlık olarak yapmış olduğumuz fizibilite çalışması kapsamında firmalara yatırım için uygun bölge ve ırk seçimi, yeterli genişlikte mera bulunması, uygun teknik altyapı seçimi ve işletme sürecinde uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması ile yüksek verim ve düşük maliyet sağlanarak karlı bir koyunculuk yatırımı gibi konularda uzman kadromuzla destek veriyoruz. Bu kapsamda özellikle yatırım öncesinde yapılan seçimlerin işletme döneminde karlılığı önemli oranda değiştirdiğinin bincinde olan müşterilerle birlikte çalışıyoruz.


BA Danışmanlık olarak müşterilerimizin çiftliklerinin kurulmasında verdiğimiz desteğin dışında çiftlikler kurulduktan sonrada lojistik destek veriyoruz. Bu süreç kapsamında müşterilerimizin hem elde ettiği ürünlerin taşınması hem de satış sürecinde onlara destek vermekteyiz.Yapmış olduğumuz lojistik danışmanlık kapsmaında Koyun besi çiftliğinde elde edilen kuzular, karkas et olarak genellikle toptan alım yapan firmalara satmaktayız.Bu süreçte en önemli alıcılarımız et işleme tesisi sahibi firmalarıdır. Damızlık koyun çiftliklerinde elde edilen koyun ve koçları ise genellikle damızlık ihtiyacı olan diğer koyun çiftliklerine satmaktayız.Elde edilen süt, süt işleme tesislerine satılmaktadır.


Koyun üreticiliği sırasında çiftliklerin en uygun meralara kurulmasını sağlamaktayız. Koyunculuk genellikle meraya dayalı bir hayvancılık türü olduğundan yeterli genişlikte ve nitelikte mera olması hususu yatırım yaparken en önemli hususlardan biridir. Diğer sağladığımız ana altyapı ise koyun ağılıdır. Ağıl yapısı ve genişliği; koyun sayısına ve bölgenin iklimine göre değişiklik göstermektedir. Ağılda ve merada kullanılan makine ve teçhizat ise traktör, yem karma ve dağıtma römorku, kantar, suluk, yemlik, su deposu, kırkım makinesi, hayvan yükleme rampası, jeneratör ve diğer makine ve yardımcı elemanlardır. Bu ekipmanın sağlanmasında da uzmanlığımızı ortaya koymaktayız.


Ayrıca çiftlik içerisinde ihtiyaç duyulan idari binave diğer entegre ek binalarını yapımını da üstlenmekteyiz.. Eğer entegre hayvancılık tesisi kurulacak ise elde edilen ürünlerin işlenmesine yönelik bir tesis kurulması gerekir.

BA Consulting