Organİk Gübre

Organik Gübre Üretim Tesisi Yatırım Fizibilitesi

Tarımsal faaliyetlerde kimyevi gübre yerine organik gübre kullanarak tarım bitkilerini yetiştirme gelişmiş ülkelerde yaygın bir durum iken Türkiye'de yeni yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Organik gübre üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye'de tarımda kullanılan gübrelerin %99'u kimyasal gübre türleridir. Biz de BA Danışmanlık olarak topraktan daha fazla verim alınmasını sağlayan organik gübre kullanımı için pek çok çalışma yapmaktayız.BA Danışmanlık olarak organik gübrenin hem üretimini yapan tesisler işletiyoruz hem de bu sektöre girmek isteyen firmalara fizibilite desteği veriyoruz.

Toprakta olması gereken organik madde miktarının % 3 olması gerektiği uzmanlarca ifade edilirken, Türkiye genelinde tarım topraklarının % 91.4’ü içerdiği organik madde açısından uzmanlarca yetersiz bulunmaktadır. Bu durum gelecek yıllarda organik gübre kullanımı açısından pazardaki talep potansiyelinin çok yüksek olduğunu göstermektedir.


BA Danışmanlık olarak katı organik gübre, sıvı organik gübre, katı çiftlik gübresi, sıvı çiftlik gübresi, kanatlı katı hayvan gübresi ve diğer tüm organik gübre çeşitlerini üretmekteyiz. Türkiye’deki tarım topraklarındaki organik madde miktarında önemli eksikler olduğunun ve bu yüzden organik gübre sektöründe önemli bir yatırım alanı olduğunun farkında olan firmamız bu sektöre yapmış olduğu yatırımı günden güne arttırmaktadır.


Firmamız organik gübre sektörünün lojistiğinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda kendi tesislerimizde üretmiş olduğumuz hem de danışmanlığını yapmış olduğumuz firmaların ürünlerinin hem taşınmasında hem de satış sürecinde çalışmalar yapmaktayız. Lojistik planımız kapsamında üretilen ürünleri toptan olarak gübre satan toptancı firmalara veya doğrudan çiftçilere toptan ve/veya perakende olarak satıyoruz. Ayrıca üretim tesisinin tarım alanlarına yakın olması durumunda organik gübre dökme olarak da doğrudan çiftçilere satıyoruz.


BA Consulting