Süt ve Sığır Yönetimi

BA Danışmanlık olarak süt sığırı tesisi üretimi ve fizibilite çalışmaları kapsamında ülkemize hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda hem kendimiz hem de fizibilite çalışmasını yürüttüğümüz firmalarda unsurun döl ve süt verimliliğine azami seviyede dikkat etmekteyiz. Ürünün satış sürecinde ise süt sığırı üretimi ve bununla birlikte süt üretiminin verimliliğini dikkate alacak satış planlarına önem vermekteyiz.


BA Danışmanlık olarak hep kendi çiftliklerimizde hem de danışmanlık yaptığımız diğer şirketlerin çiftliklerinde süt sığırı yatırımında süt ürünlerini ön plana çıkartmaktayız. Bunda süt ürünlerinin günlük tüketilen bir besin türü olması ve müşteri potansiyelinin de oldukça fazla olmasının etkisi büyüktür. Ayrıca süt ürünlerinin ülkemizde ve dünyada devamlı tüketilen bir ürün olması nedeniyle hazır müşteri potansiyeli olduğu da görülmektedir.


Süt sığırcılığı yatırımında süt ürünlerinin pazarlanabileceği yerler olarak marketleri ön planda olduğunu düşünüyoruz. Bunda süt ürünlerinden öne çıkan yoğurt, peynir ve pastörize süt marketlerde oldukça fazla satılmasını önemli bir etkendir.


BA Danışmanlık olarak kendi çiftliklerimiz dışında fizibilite çalışması yaptığımız firmalarda ihtiyaç duyulabilecek verimli meraların lokasyon tesbitinden başlayarak, tesis kurulumu ve işletilmesi kapsamında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yaptığımız danışmanlık hizmetinde sektörel değerlendirmeleri, işletmenin kurulumu ve tüm kuruluş belge ve ruhsatlarının teminini ve sonrasında ihtiyaç duyulacak her türlü teknik bilgi ve ekipmanın sağlanmasını ve en sonunda ihtiyaç duyulacak temel finansal maliyet analizi ve proje yönetimini müşterilerimize sağlamaktayız.


BA Consulting